T T/SEL/ ŞAM ATABEYLİĞİ: BÖRİLİLER

ŞAM ATABEYLİĞİ-BÖRİLİLER (1128-1154)

Suriye’de Selçuklu atabeyi, Haçlılarla mücadelesinden dolayı "Seyfül-İslam" diye anılan, Tuğ-tegin’in öldürülmesi (1128) üzerine yerine geçen oğlu Tacüddin Böri önce Batiniliğin bir kolu olarak Suriye’de gelişen İsmaililerle uğraştı.

Çünkü bunlar Kudüs’ün Haçlı kralı ile anlaşmış, Şam’ın Franklara geçmesine yardımcı bir duruma girmişlerdi. Böri, 20 bin kadar İsmaili’yi kılıçtan geçirmek suretiyle Şam’ı kurtardı, fakat kendisi de bir İsmaili tarafından öldürüldü (1132).

Yerine arka arkaya atabey olan ve memleketlerini Zengi oğullarından korumaya çalışan İsmail, Mahmud ve Mehmed adlarındaki üç oğlundan sonra (1139), bunlardan Mehmed’in oğlu Atabey Mucirüddin Abak da aynı siyaseti güderek varlığını muhafazaya gayret etti. Sonunda zayıf Şam atabeyliğine Nurüddin Mahmud (Musul Atabeyi) tarafından Şam’ı işgal edilmesi ile son verildi (1154).