TH/Savaş İle Barışın Farkı

Savaş İle Barışın Farkı

Sultan Abdülaziz, bir gün sadrazam Keçecizade Fuat Paşa ile memleketin başındaki iç ve dış meselelerden söz ederken fazla üzüntüye kapılmış:
-Bu memleket için artık savaş ile barışın ne farkı var? deyince, Fuat Paşa:
-Aman efendimiz! Barış bekarlık, savaş evlilik demektir, diye cevap vermiş.