Ans/A/AHMED PAŞA (KAVANOZ)

AHMED PAŞA (KAVANOZ) (1655-1705)

Sadrazam.

Trabzon’da doğdu. Silahdar Hüseyin Paşa’nın azadlısıdır. Enderun’dan yetişmiş, 1679’da hazine

kethüdası ve 1680’de vezirlikle Basra, daha sonra Musul ve Sayda valiliklerinde bulunmuştur.

Amcazade Hüseyin Paşa’ya damat olan Ahmed Paşa, Diyarbakır ve Girid vailiklerinden sonra 1694’te

Sadrazam Elmas Mehmed Paşa tarafından emekliye çıkarılmışsa da 1697’de kayınpederi sadrazam olunca

tekrar Girid valiliğine ve bir yıl sonra da nişancılığa getirilmiştir. 1703 Edirne Vakası’nda ayaklananlar

Ahmed Paşa’yı da aralarına almışlar ve III. Ahmed’i tahta çıkarınca sadarete de onun atanmasında ayak

diremişlerdir. Padişah kendisini 25 Temmuz 1703’te sadaret kaymakamlığına ve 22 Ağustos 17O3’te

sadrazamlığa getirmiştir. Üç ay geçince azledilerek Sakız’a sürülmüştür. İnebahtı muhafızı iken orada

ölmüştür.

Kısa boylu ve şişman olduğu için halk kendisine "Kavanoz" adını takmıştır.