Ans/A/ ATİNA’NIN FETHİ

ATİNA’NIN FETHİ

Osmanlı kaynaklarında "Medinetü’l-hükema" adı verilen Yunan medeniyet merkezi Atina, Sultan Fatih Mehmed tarafından fethedilmiştir.

Atina Osmanlılar tarafından fethedilmeden önce, Acciaioli/ Acciajuoli adlı bir İtalyan ailesi tarafından yönetilmekte idi. Latin Dükalığı’na bağlı olan dük Rainier varis bırakmadan ölünce, şehirde çeşitli karışıklıklar çıkmıştır. Rainier’in genç eşinin Atina Dükalığı’nı bir Venedikliye vermek istemesi sonucu, halk Sultan Fatih Mehmed’e başvurarak şikayette bulunmuş, bunun üzerine Atina Dukalığı Fatih’in yanında olan Dük Rainier’in yeğeni Franco Acciajuoli’ye verilmiştir. Franco dükalığı elde eder etmez , Dük Rainier’in karısını öldürtmüştür.

Cinayetlerden ve kötü yönetimden bıkan Atina halkı tekrar Fatih’e başvurarak, şehrin Osmanlılara katılmasını teklif etmişlerdir. Şehrin fethine memur edilen Mora Beyi Turhanoğlu Ömer Bey, Franco’yu Atina’dan ayrılmaya ikna etmiş ve şehir kansız bir şekilde fethedilmiştir (1458)

Bir kısım Osmanlı kaynaklarına göre Atina ilk defa Yıldırım Bayezid devrinde fethedilmiştir (1396-1397). Atina şehri fethedildiği tarihten Yunan istiklaline kadar Osmanlıların hakimiyeti altında kalmıştır (1458-1829).