Ans/B/ BAYEZİD KULESİ

BAYEZİD KULESİ

İstanbul’da çıkan yangınları görerek İtfaiye Teşkilatı’na haber vermeyi sağlamak amacıyla Bayezid’de yapılmış olan gözetleme kulesi.

Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra (1826) II. Mahmud’un emriyle, Serasker Ağa Hüseyin Paşa tarafından yapımına başlanan kule, 1828’de tamamlanmıştır. Bu kulenin yapımından önce Ağa Kapısında aynı amaçla kullanılan, ahşap bir yangın köşkü bulunuyordu. Kule önce ahşaptan yapılmış, Yeniçeriler tarafından çıkarılan bir ayaklanmada ateşe verilerek yakılmıştır. Padişah, bu defa kulenin taştan yapılmasını emretmiş, önce üstü ahşap alt kısmı taştan yapılmıştır. 1849’da bu kısımda üç tabaka halinde taştan yapılan kule, 1894’teki büyük zelzelede hasara uğradığından, bir süre kullanılamamıştır. Daha sonra onarılarak yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Yüksekliği 85 metredir.

Buradaki görevliler "Köşklü" adiyle anılırlardı. Kırmızı ceket giyer, bellerine de tokalı bir palaska kemer takarlar, ellerinde de kısa bir mızrak taşırlardı.

Yangını haber vermek üzere şehrin çeşitli semtlerine dağılırlar ve o semtlerin karakollarına ve mahalle kahvelerine haber verirlerdi.