Ans/C/ CEMAAT ORTALARI

CEMAAT ORTALARI

Yeniçeri Ocağı’nı teşkil eden ortaların 1-10 adedinin aldığı unvandır.

Bunlara yayabeyler de denilirdi. Cemaat ortalarından hudut muhafızlığına tayin olanlar da vardı. Subayları kale anahtarlarını saklamak, yeniçeri ağısının karşısında ata binmek gibi imtiyazlara sahipti.

Cemaat ortalarından 60, 61, 62 ve 63. ortalar padişahın maiyetinde kullanılır ve kendilerine solak adı verilirdi. Bunların amirlerine solakbeyi denilirdi.