Ans/m/ MEVLEVİLİK

MEVLEVİLİK

Mevlana Celaleddin-i Rumi adına oğlu Sultan Veled tarafından kurulan tarikat.

Mevlana özel toplantılar düzenler; bu toplantılarda dini sohbetler yapar, şiir söyler ve zikr ve sema ederdi. Mevlanı’nın ölümünden sonra onun yolunda yürüyen oğlu Sultan Veled, bu toplantılara bir tarikat niteliği kazandırdı.

Bu toplantılar başlangıçta, yalnız Konya’da yapılıyordu. Zamanla Anadolu’da ve diğer İslam ülkelerinde çeşitli tekkeler açıldı. Bu zaman içinde Mevlevilik en yaygın Sünni tarikat oldu. Konya Mevlevihanesi de tarikatın merkezi kabul edildi.

Mevlevilik Allah ile Dünya’nın birliği görüşüne dayanır. Her şey Allah’tan gelir, sonunda gene Allah’a döner. Ruh insan varlığının özüdür, insana insanlık değeri veren bir cevherdir.

Mevleviliğin ilkeleri on iki konuda toplanır:

1-İnsanlığa hizmet etmek;

2-Başkalarına her zaman iyi ve güzel davranışın örneklerini vermek;

3-Mesnevi okumak ve mutasavvıf olmak;

4-Aklı iyi kullanmak, hikmet sahibi olmak;

5-Dindar olmak;

6-Kalbini her zaman teiniz tutmak;

7-Mevlana’yı pir tanımak;

8-Mevlana’nın yolundan yürümek;

9- Allah’tan Hz. Muhammed’den sonra Mevlana’ya bağlanmak;

10- Bilim edinmek, bilgili olmak;

11- Alçak gönüllü, sabırlı, güler-yüzlü ve kibar olmak;

12- Maddi ve manevi bakımdan temiz olmak.

Mevlevilik Osmanlı Devleti’nde en çok taraftar bulan tarikat olmuştur.