Ans/v/ VİYANA KONFRENASI

VİYANA KONFRENASI

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki anlaşmazlığı düzeltmek amacıyla Temmuz 1853- Haziran 1855 tarihleri arasındaki birkaç defa toplanan konferans.

Kırım Savaşı’nın çıkmasına engel olamayan Fransa, İngiltere, Avusturya ve Prusya Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünlüğüne saygı göstermeye ve Hıristiyan tebaalarının hakkını korumaya karar verdiler. Ancak Prusya, Rusya’ya karşı olmamak için konferanstan çekildi.

Diğer üç devlet şu kararlar üzerinde anlaştılar:

Tuna prensliklerini yalnız Rusya’nın değil büyük devletlerin himayesini vermek; Tuna üzerinde serbest sefer hakkını tanımak; Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Hıristiyanları korumak ve Boğazlar rejimini yeniden gözden geçirmek.

Viyana Konferansı’nda alınan bu kararları Rusya kabul etmedi ve barış sağlanamadı. Diğer taraftan Avusturya’da Petersburg’a ültimatom vermeyi kabul etmedi. Bu suretle Konferans dağıldı.