Ans/h/ HÜNKAR ÇAVUŞU

HÜNKAR ÇAVUŞU

Resmi unvanı "Maiyyet-i Seniyye Çavuşu" olan hünkar çavuşları için "Mabeyn Çavuşu" deyimi de kullanılırdı.

Görevleri, sarayın korunması ile birlikte davet ve tebliğleri yerlerine ulaştırmaktır.

Hünkar çavuşları, genellikle saray mensupları ve büyük devlet memurlarının oğulları ile akrabalarının çocuklarından, tavsiye ve iltimas edilen gençlerden alınır, ayrıca askerlerin gösterişlilerinden de seçilirdi.

Hünkar çavuşlarından başarı gösterenler zabitliğe yükseltilir, hatta yaverliğe geçirilenler de olurdu.

Sayıları yirmi civarında olan hünkar çavuşlarının başlıca görevleri devlet adamlarına padişahın iradelerini tebliğ etmek, saraya çağırmak, yazılan acele kağıtları sahiplerine ulaştırmak, cuma ve bayram selamlık alaylarında bulunması, padişahlar bir yere gittikleri zaman arkalarından atla gitmekti.

Hünkar çavuşları askerlik görevinde sayıldıklarından aylık alırlar; yılda iki kat elbise, bir kalpak, bir çift çizme, bir çift potin, askeri teçhizat ve iki yılda bir kaput verilirdi. Bunlara Hazine-i Hassa’dan da aylık ödendiği gibi sarayda yatıp kalkarlardı. Bu teşkilat Osmanlı saltanatının sonuna kadar devam etmiştir.