Ata/ ATATÜRK DEVRİMLERİ

 

ATATÜRK DEVRİMLERİ

Saltanatın kaldırılması -1 Kasım 1922
Cumhuriyetin ilanı -29 Ekim 1923
Halifeliğin kaldırılması -3 Mart 1924
Öğretimin birleştirilmesi -3 Mart 1924
Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması ve yeni mahkemeler örgütünün kurulması yasası -8 Nisan 1924
Şapka ve kıyafet devrimi -25 Kasım 1925
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması -30 Kasım 1925
Uluslararası saat, takvim ve ölçülerin kabulü -26 Aralık 1925
Türk Medeni Yasası -17 Şubat 1926
Yeni Türk harflerinin kabulü -1 Kasım 1928
Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan yasanın kabulü -3 Nisan 1930
Uluslararası ölçülerin kabulü -1 Nisan 1931
Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşu -12 Nisan 1931
Türk Dil Kurumu’nun kuruluşu -12 Temmuz 1932
İstanbul Darülfünunu’nun kapatılmasına, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeni bir üniversitenin kurulmasına dair yasa -31 Mayıs 1933
Soyadı yasası -21 Haziran 1934
Lakap ve unvanların kaldırılması -26 Kasım 1934
Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair yasa -3 Aralık 1934
Anayasada yapılan değişiklikle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması -5 Aralık 1934
Hafta tatilinin Cuma’dan Pazar’a alınması -1935
I. Ve II. Kalkınma Planları’nın uygulamaya konulması -1933, 1937
Aşarın kaldırılması, tarımın desteklenmesi, örnek çiftliklerin kurulması —
Sanayi Destek Yasası’nın çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması —