Ata/ Onuncu Yıl Marşı

Onuncu Yıl Marşı

Çıktık açık alınla, on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan

Türk’üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Biz hızla kötülüğü, geriliği boğarız.
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız…
Türk’üz, bütün başlardan üstün olan başlarız.
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.

Türk’üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını
Bütünledik her yönden istiklal kavgasını
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını

Türk’üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Örnektir uluslara açtığımız yeni iz
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz…
Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz,
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.

Türk’üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Yazanlar: Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar
Müzik: Cemal Reşit Rey