Ata/ ATATÜRK VE AVRUPA

 

ATATÜRK VE AVRUPA

Efendiler!
Bir şeyin zarârıyla,
bir şeyin imhâsıyla yükselen şeyler,
bittabi’ o şeyden zarâra uğrayanı alçaltır.
Hakîkaten Avrupa’nın bütün ilerlemesine,
yükselmesine ve medenîleşmesine karşılık
Türkiye tam tersine gerilemiş ve
düşüş vadisine yuvarlana durmuştur.
Artık vazîyeti düzeltmek için
mutlaka Avrupa’dan nasîhat almak,
bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yapmak,
bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi
bir takım zihniyetler belirdi.
Halbuki;
HANGİ İSTİKLÂL VARDIR Kİ
ECNEBÎLERİN NASÎHATLERİYLE,
ECNEBÎLERİN PLANLARIYLA YÜKSELEBİLSİN?…

Târih, böyle bir hâdiseyi kaydetmemiştir!"

Mustafa Kemal Atatürk

6 Mart 1922, TBMM