TH / Süleymaniye Camii İmamı’nda Aranacak Vasıflar

 

Süleymaniye Camii İmamı’nda Aranacak Vasıflar

1600’lü yıllarda Süleymaniye Camii imamında aranacak vasıfların bir kısmı şunlardı:

+İslami ve pozitif bilimleri, Arapça ve Farsça’yı mükemmel bilecektir. Ayrıca Latince’yi de bilmesi gerekmektedir.

+İslam’ın yüce gerçeğini ortaya koyabilmesi için mukayeseli dinler ve dinler tarihini bilecektir.

+Ata binecek, idman yapacak, sportmen olacak, sıhhatli ve yakışıklı olacak.

+Güzel giyinecek, evli hem de kendine denk güzel bir hanımla evli olacak.

Osmanlı’yı Cihan Devleti Yapan 150 Sır, Ali Karaçam