T H/ Oyun Kağıtlarının Papazları

 

Oyun Kağıtlarının Papazları

Bir deste oyun kağıdındaki dört papaz (kral), şu dört tarihsel kişiyi
simgelemektedir:
Maça papazı: Kral Davud,
Sinek papazı: Büyük İskender,
Kupa papazı: Şarlman,
Karo papazı: Jül Sezar