ATA/AR/ YUNUS NADİ ABALIOĞLU

YUNUS NADİ ABALIOĞLU (1880-1945)

Gazeteci Yunus Nadi Abalıoğlu 1880 yılında Fethiye’de doğdu. Abalızade Hacı Halil Efendi’nin oğlu olan Yunus Nadi, ilköğrenimini Fethiye’de yaptı, Rodos adasında Süleymaniye Medresesi’nde, İstanbul’da Galatasaray Sultaniyesi’nde okudu. Sonra Hukuk Mektebi’ne devam etti. 1900’da Malumat gazetesinde çalışmaya başladı. 1910’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çıkardığı Rumeli gazetesinin başyazarı oldu. 1911’de Meclis-i Mebusan’a Aydın milletvekili olarak katıldı. 1918’de İstanbul’da Yenigün gazetesini kurdu. 1920’de Muğla Milletvekili olarak TBMM’ne girdi. 1924’te İstanbul’da Cumhuriyet gazetesini kurdu ve ölümüne kadar başyazarlığını yaptı. TBMM’nin 6. dönemine kadar Muğla Milletvekilliğini yapan Abalıoğlu, 28 Mart 1945’te tedavi için gittiği Cenevre’de öldü.

Kaynak: www.ataturk.net