T H/ Uzun Hasan’ın Ciğerinden Kopan Parça

 

Uzun Hasan’ın Ciğerinden Kopan Parça

 Fatih, Uzun Hasan ile Otlukbeli Meydan Muharebesi’ne başlamadan bir hafta kadar önce, bir gece rüyasında kendisi ile Uzun Hasan’ı pehlivan kisbeti giymiş bir meydanda güreşir görür.
İkisi birbirlerine birkaç defa hamle ederler. Bir aralık Uzun Hasan, Fatih’e bir hamle yapar ve Fatih diz üstü yere düşer. Fakat kendisini toparlayarak Uzun Hasan’a öyle bir hamle yapar ki Uzun Hasan bu hamleye dayanamaz, sırtüstü yere düşer. Fatih gelir Uzun Hasan’ın göğsünün üstüne oturur ve Uzun Hasan’ın ağzından, ciğerinin bir parçasının yere düştüğünü görür.
Kan ter içinde uyanan Fatih rüyasını nedimlerine anlatır onlar da hayra yorarlar.
Bir hafta sonra Fatih’in rüyası ayni ile çıkar.
Şöyle ki, Fatih’in öncü kuvvetlerinin kumandanı Has Murad Paşa, Uzun Hasan’ı yanındaki az kuvvetle mağlup ederim diye düşünür ve ordunun büyük kısmını beklemeden Uzun Hasan ile savaşa tutuşur. Uzun Hasan sahte bir ricat (geri dönüş) manevrası ile Murad Paşa’yı mağlup ve şehit eder, yani Fatih’i dize getirir.
Fatih kısa bir süre sonra bütün kuvvetleri ile Uzun Hasan’ın karşısına çıkar, onu Otlukbeli’nde mağlup ederek tarihten siler. Savaş sırasında Uzun Hasan’ın oğlu Zeynel Bey de şehit olur, yani Uzun Hasan’ın ciğerinden bir parça yere düşer.
Tarihte ayni ile gerçekleşen rüyalar pek çoktur.