T H/ Kadıların Yakılması

 

Kadıların Yakılması

Yıldırım Bayezid, rüşvetle iş gören kadıların toplanıp yakılmasını emretti. Sadrazam Ali Paşa, Sultan’ın maskarası Arabi’den bunların kurtulmasını rica etti. Arap maskara yol kıyafetini giyip huzura çıktı. Hünkara:
-Şevketlüm, ferman ederseniz Bizans’a giderim, dedi.
Yıldırım Bayezid:
-Bre Arabi kastın nedir, diye buyurdukta:
-Bizans’tan idam edilen kadıların yerine koymak için rahip rica edecektim, cevabını verdi.
Yıldırım Bayezid bu sözdeki inceliği anlamıştı:
-O halde ne tedbir bulalım, dedi.
Maskara:
-Ben vezir değilim, tedbiri vezir olan buyurur, dedi.
Padişah, vezir Ali Paşa’yı huzuruna çağırtıp:
-Benim vezirim. Bu adamlar okumuş, alim adamlardır. Bunlar hile ve rüşvet ile iş görürlerse cahil halkımız ne yapar? Neden Hak üzere olmazlar, buyurdukta vezir:
-Hünkarım, külfet, nimet karşılığıdır. Aldıkları akçe ile geçinemezler. Akçelerini arttıralım, dedi.
Bu istek Hünkar tarafından hemen kabul edildi. Osmanlı kadılarının maaşlarına zam yapıldı ve rüşvetin önüne bir süre için geçildi.