T H / Osman Gazi’nin İtirazı

 

Osman Gazi’nin İtirazı

Osmanlıların bağımsızlıklarını ilan ettikleri ilk günlerde Germiyan vilayetinden bir adam Osman Gazi’ye gelip:
-Pazarın bacını (vergisini) bana satın, dedi.
Osman Gazi sordu:
-Bac nedir ki?
-Pazara her kim yük getirirse ondan on akçe almaktır.
-Sebep nedir ki bunlardan akçe alasın?
-Adettir. Bu bac mülkün padişahı için alınır ve bunu tahsil eden de içinden hisse alır.
-Bu Tanrı buyruğu mudur? Yoksa bunu her yerin padişahı mı ihdas etmiştir?
-Sultan töresidir.
Osman Gazi kızmıştı. Adama:
-Defol, burada durma ki sana ziyanım dokunmaya. Bir kişi ki malını kendi eliyle kazanmış, bana ne borcu ola, diye bağırdı.
Fakat Osman Gazi’nin yanındakiler izahat verdiler ve bu paranın devlet için lazım olduğuna ona ikna ettiler. Neticede ilk Osmanlı kanunu çıktı. O kanunun birinci bendi şu idi:
“Her kişi ki bir yük sata, iki akçe versün, eğer satmaya, hiç nesne vermesün…”