T T/ SEL/ FARS ATABEYLİĞİ: SALGURLULAR

FARS ATABEYLİĞİ: SALGURLULAR (1147-1284)

Selçuklular’ın başlangıcından beri İran’ın Fars bölgesinde hizmet gören Oğuz Salgur (Salur) boyundan Atabey Sungur’un Irak Selçuklu sultanı Mesud zamanında istiklal ilan etmesi ile kurulmuştur (1147). Başkent Şiraz şehri idi.

Sungur’un ölümünden (1116) sonra oğlu Zengi Irak Selçuklu Devleti’ni tanımak zorunda kaldı ve bu durum Selçuklu Devleti yıkılıncaya kadar (1194) devam etti. Kardeşler arası mücadelede üstünlük sağlayan I. Sa’ad (Zengi’nin oğlu) 1203’de Salgurlu hükümdarı oldu. Ülkesini imar etti.

Bir ara Harezmşahlar’a esir düşen Saad’den (ölm. 1231) sonra oğlu Ebu Bekir (ölm. 1260) geçti. İranlı şair Sadi-i Şirazi ünlü eserlerini bu atabeyin himayesinde yazmıştı. Atabeylik İlhanlı Moğollar’a tabi oldu. Daha sonra II.Saad’ın kızı, Moğol hükümdarı Hulagu’nun oğlu ile evlendi ve bu hatunun 1284’te ölümü ile sülale nihayet buldu.