İ T/ HZ. ELYESA (A.S)

HZ. ELYESA (A.S)

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biri.

Hz.Elyesa’nın ismi Kuran’da iki defa geçmekte (En’am, 6/86 ve Sid, 38/48). Ahd-i Atik’te de Elişa şeklinde zikredilmektedir (Ahd-i-Atik, l. Krallar, XIX, 16, 17, 19). İslam kaynakları ondan Elyesa b. Uhtûb ismiyle bahsederler.

Hz.Elyesa, küçüklüğünde kötürüm bir vaziyetteydi. O sırada İsrailoğullarının peygamberi olan Hz. İlyas, bir gün Yahudilerin azgınlığından kaçarak dul bir kadın olan Elyesa’nın annesinin evine sığınmış, kendisini koruyan bu kadının kötürüm oğluna yaptığı dua kabul olunarak Elyesa sıhhatine kavuşmuştu. Bunun üzerine Elyesa, Hz. İlyas’a iman edip ona tabi oldu, hizmetinde bulundu, her gittiği yere onunla birlikte gitti.

Hz. İlyas’tan sonra İsrailoğullarının ıslahı ile meşgul olan, onlara vaaz ve nasihatlerde bulunan Hz.Elyesa Cenab-ı Hak tarafından peygamberlikle görevlendirildi. Hz. Elyesa, hak dini tebliğ görevini var gücüyle yerine getirmeye çalışmasına rağmen İsrailoğulları günden güne azıtıyorlardı.

Tevhid düşüncesini yerleştirdikten sonra ruhunun alınmasını niyaz eden Hz.Elyesa’nın bu duası kabul olundu ve o, yerine halef olarak Hz.Zülkifl’i bırakarak vefat etti.

Kaynak: www.geocities.com