İ T/ HZ. İDRİS (A.S)

HZ. İDRİS (A.S)

Hz. İdris, Hz. Şit’in torunlarından bir peygamberdir. Kendisine 30 suhuf kitap verildi.

Asıl adı Ahnuh (Hanuh)’dur. Kuran-ı Kerim’de, çok kitap okuduğu için ona İdris lakabı verilmiştir. Ayrıca, kendisine peygamberlik, hikmet ve sultanlık verildiği için « Müselles bin ni’me » (kendisine 3 nimet verilen ) de denilmiştir.

Hz. İdris’in Babil veya Mısır’da Münif’de doğup yaşadığı rivayet edilmiştir. Babasının ismi Yerd’dir. Annesinin ismi Berre veya Esvet’tir.

Kendisi Hz.Adem’in altıncı göbekten torunudur. Adem (a.s) kadar olan nesebi şöyledir: İdris (a.s) – Yerd – Mehlail – Kinan – Enus – Sit (a.s) – Adem (a.s).

Hz. İdris’in pek çok evladı olmuştur. Bunlardan en meşhuru Metüselah’dır, çünkü Resulullah efendimizin nuru Hz. İdris’ten sonra ona geçmiştir.

Hz.Adem’in oğlu Kabil’in evladından olan bir topluma peygamber gönderilmiştir. Cebrail aleyhisselam 4 defa gelip ona Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmiştir. Hz. İdris’in bunları insanlara 105 veya 120 sene bildirdiği rivayet edilmiştir.

Kendisine verilen birçok mucizelerden bazıları, ağaçlarda ne kadar yaprak olduğunu bilmesi, havadaki bulutlara çekilmeleri için emir verebilmesi ve kendisinden sonra gelecek olan peygamberleri haber vermesi idi. İnsanlara peygamberimizin vasıflarını ve kendisinden sonra vukuu bulacak olan Nuh tufanını anlatmıştır. Ama ne yazık ki kendisine çok az kişi itaat etmiştir.

Hz. İdris 72 dil konuşurdu ve her kavmi hak dine kendi dili ile davet etmiştir. Kendisi 100 şehir kurmuştur. İnsanlara çok ilimler öğretmiştir. Bunlardan bazıları fen, tip, astronomi ve daha nice ince ve derin ilimleri anlattı.

Kendisi kalem ile yazan ve iğne ile diken (bunun için ona terzilerin piri de denilmiştir) ilk insandır. Bunlar tabii ki Allah’ın ona bir ihsanıdır. Yeryüzünün meskun (yerleşilmiş) yerlerini 4 bölgeye ayırıp her birisine bir vekil tayin etmiştir.

Bir müddet sonra Aşure gününde göğe kaldırıldı: « Kitap’ta İdris’i de an. Hakikaten o, pek doğru bir insan, bir peygamberdi .Onu üstün bir makama yücelttik » (Meryem, 56-57) . Bir rivayete göre eski Yunanlılar ve daha sonra gelen filozoflar, fizik, kimya, ve tıp ilimlerini Hz. İdris’in kitaplarından almıştır.

Hz. İdris hakkında 4 ayet (Meryem; 56-57/Enbiya 85-86) inmiştir. Allah Teala mübarek Kur’an-ı Kerim’de: « İsmail’i, İdris’i ve Zülkif’i de (yadet). Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi » (Enbiya, 85-86) buyurmuştur. (Yadet’mek: Anmak, adını anmak, hatıra getirmek, hatırlamak) Peygamberimiz Muhammed (s.a.v) de bir hadis-i şerifinde: « Ben (Mirac gecesinde) dördüncü kat semada (gökte) İdris (peygamber) ile karşılaştım. Cibril bana:" Bu gördüğün İdris’dir. Ona selam ver" dedi. Ben de ona selam verdim. O da benim selamıma cevap verdi. Sonra bana:" Merhaba salih kardeş, salih peygamber" dedi » buyurmuştur.

Kaynak: www.gezgin.net