İ T/ HZ. İSMAİL (A.S)

HZ. İSMAİL (A.S)

Hz. İsmail hakkında genel bilgiler
Yemen’den gelip Mekke ve civarına yerleşen Cürhüm kabilesine gönderilen ve Muhammed aleyhisselamın dedelerinden olan bir peygamberdir. İsmi Kuran-ı Kerim’de bildirilmiştir: « Biz Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, esbata (torunlara), İsa’ya, Eyyub’e, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyettik » . Babası Hz.İbrahim annesi ise Hacer Hatun’dur.

Hz. İsmail’in hikayesi
Hz. İsmail, Şam diyarında (Filistin, Suriye) doğdu. Babası Hz. İbrahim, Allah Teala’nın emriyle, annesi Hacer Hatun ile birlikte Mekke’ye götürdü . Yanlarına bir miktar yiyecek ve su ile birlikte şimdiki Kabe’nin bulunduğu yere bırakarak Şam’a döndü. Bir rivayete göre Hz. İbrahim Hacer Hatun’u Kabe’nin bulunduğu yere bırakınca o: "Sen bizi kime bırakıyorsun. Bize kim bakacak ?" sorusuna Hz. İbrahim:"Ben sizi Allah’a bırakıyorum" demiştir. Hacer Hatun bunu duyunca:"O zaman işini yaptıysan gidebilirsin" demiştir. Hacer Hatun su ararken, şimdiki zemzem kuyusunun yerinde yatan Hz.İsmail tepindi. Hacer Hatun oğluna su bulabilmek için yedi kez Safa ile Merve arasında koşuştu ise de su bulamadı. O zaman ayaklarını vurduğu veya Cebrail aleyhisselamın vurduğu yerden Zemzem suyu çıktı. Hacer Hatun burada yaşarken, Yemen tarafından Cürhüm kabilesi gelip Mekke’nin bulunduğu yere yerleştiler.

Hz. İsmail’in kurban edilmesi
Hz. İbrahim bir ara bir rüya gördü. Bu Yüce Allah’ın bir vahyi idi. Ona oğlu İsmail’i kurban etmesini emrolunmuştu. Bunun üzerine henüz 12 yaşında bulunan Hz. İsmail’i, Mekke’de Şebir dağınin eteğinde tenha bir yere götürdü. Onu Allah rızası için kurban etmek istiyordu. Hz. İsmail da:" Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun" diyordu. Bu Allah yolunda fedakarlığın en yüksek bir nişanı idi . Ama, Allah Teala rüyasında sadakat göstermesi üzerine ona bir koç ihsan buyurdu. Hz. İsmail böylece kurban edilmekten kurtuldu. Kurban bayramını da biz Müslümanlar da olay yüzünden ihya etmekteyiz. Halilullah’ın hangi oğlunu kurban ettiği kesinlikle bilinmemektedir. Kuran-ı Kerim’de sadece oğlunu kurban ettiği belirtilmektedir:«Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün ne dersin ? dedi. O da cevaben : Babacığım ! Emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulursun, dedi » . Fakat halk kurban edilen çocuğun Hz.İsmail olduğu kanaatındadır. Bazı müfessirlere göre ise Hz.İsmail’in değil de Hz. İshak’ın kurban edildiğini öne sürmektedirler. Yalnız, bu fikri İsrailoğulları da söylemektedirler.

Hz. İsmail’in peygamberliği
Hz. İsmail gençlik cağına gelince, Cürhümlülerden iki defa evlendi . Daha sonra tekrar Mekke’ye gelen Hz. İbrahim ile birlikte Kabe-i Muazzama’yı inşa ettiler ve hac ibadetini yaptılar. Hz. İsmail Yemen kabilelerine (Cürhüm kabilesi) ve „Amalika" denilen eski bir kavme peygamber olarak gönderildi. İnsanlara babası Hz. İbrahim’e bildirilen dinin hükümlerini tebliğ etti ve daveti 50 yıl sürdü. Buna rağmen maateesüf pek az kimse iman etti. Hz. İshak’ı yanına davet edip kızını onun oğlu Iys’a nikahladı ve bazı vasiyetler de bulundu. Babası Hz.İbrahim’in ölümünden 40 sene sonra , 133 veya 137 yaşlarında iken Mekke’de vefat etti. Ekseri rivayete göre Mescid-i Haram’da Kabe-i Muazzama’nın kuzey duvarı önünde bulunan Hatim denilen yere defnedildi. Hz. İsmail’in 12 oğlundan çoğalan torunları zamanla Arabistan Yarımadası’nın her tarafına yayıldılar. Peygamber efendimizin (s.a.v.) 20. dedesi Adnan ile Hz. İsmail arasında 30 baba vardı . Peygamberimiz efendimiz (s.a.v.) de bir Hadis-i şerifinde : « Allahü Teâlâ Ademoğullarından (Hz.) İsmail’i seçti. İsmail’in evladından (oğullarından) Kinane’yi, Kinaneoğullarından Kureyş’i seçti ve ayırdı. Kureyş’ten Haşimoğullarını, Haşimoğullarindan da beni seçti ve ayırdı » (Kadızıde) buyurmuştur.

Kaynak: www.gezgin.net