İ T/ HZ. ŞİT (A.S)

 

 HZ. ŞİT (A.S)

Hz. Şit hakkında genel bilgiler

Hz. Şit, Hz.Adem’den sonra gönderilen – ikinci – peygamberdir. Hz.Adem’in oğludur. Babası vefat edince kendisine peygamberlik ve ayrıca 50 suhuf kitap verildi. Şit ismi İbranice olup Arapça’da Allah’in hibesi (hediyesi) manasındadır. Şit yerine Sis de denilmiştir.

Hz.Şit’in hayatı

Hz.Adem’in oğullarından Kabil’in Habil’i şehid etmesinden 5 veya 30 sene sonra dünyaya gelen Hz. Şit’in alnına son peygamber Muhammed (s.a.v.)’in nuru intikal etti ve onun alnında parladı. Hz. Adem bu oğlunu diğer çocuklarından çok severdi. Bütün evladı üzerine onu reis yaptığı gibi, vefat edeceği zaman bütün yeryüzünün halifeliği için onu tayin etti.

Hz. Şit babası Hz. Adem ile veya kardeşleriyle beraber Kabe’yi balçık çamuru kullanarak taştan yaptı. Hz. Adem’in vefatından sonra, Hz. Şit’e peygamber olduğu bildirilip vahiy geldi. Allah Teala Hz. Şit’e 50 suhuf (sayfa) kitap gönderdi. Hz. Şit’e nazil olan suhufta, hikmet ve riyaziye (matematik) ilimleri, kimya, simya ilmi ve çeşitli sanatlar, ayrıca daha bir çok şeyler bildirildi. Hz.Şit dininin esasları, Hz.Adem’in bildirdiği dinin esaslarına uygun idi.

Hz.Şit 1000 şehir kurup sınırlarını tespit etti. Her şehrin kapısında : « La ilahe illallah, Adem Safvetullah, Muhammed Habibullah » yazılı idi. Hz. Şit’in çocukları ve torunları kurdukları şehirlerde huzurlu ve mesut yaşadılar.

Şam’dan Yemen’e de giden Hz. Şit, Habil’i şehit ettikten sonra Yemen’e gidip azgınlaşan Kabil’in çocuklarına ve torunlarına Allah’ın yasaklarını ve emirlerini anlattı. Bu kavim Hz. Şit’in davetini kabul etmeyip azgınlık gösterdiler. Hz. Şit onlar ile cihad etti. Bu savaşta kılıç kullandı. Hz. Şit vefat etmeden önce yerine oğlu Enus’u halife tayin etti. Hz. Şit vefat ettikten sonra kuvvetli rivayete göre Mina’daki mescidin minaresi dibinde medfun olan Hz. Adem’in yanına defnedildi.

Hz. Adem vefat edeceği zaman oğlu Hz. Şit’e: "Yavrum ! Bu alnında parlayan nur, son peygamber olan MUHAMMED (s.a.v.)’in nurudur. Bu nuru mümin, temiz ve iffetli hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyette bulun" buyurdu.

Ebu Zer Gifari radiyallahu anh şöyle rivayet etti: "Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem’e: «Ya Resulallah ! Allah Teala kaç kitap gönderdi ? » diye sordum. « 104 kitap gönderdi. Şit’e 50 sahife indirdi…» buyurdu." Hz. Şit hakkında bilgimiz azdır, çünkü hakkında herhangi bir ayet inmemiştir.

Kaynak: www.gezgin.net