İ T/ HZ.YUSUF (A.S)

                 

HZ.YUSUF (A.S)

Kuran’da ismi geçen Beni İsrail peygamberlerinden biri.
Hz. Yusuf Kuran’da adı geçen peygamberlerden birisi olup, Yakup Peygamber’in oğludur. Nesebi Hz. İbrahim’e kadar varır.
Kuran-ı Kerim’de kendi adını taşıyan bir sure vardır. Tamamı 111 ayet olan bu surenin 98 ayeti (4-101) Hz. Yusuf’tan bahseder. Bu ayetlerde anlatıldığına göre Hz. Yusuf’un hayat hikayesi özetle şöyledir:
Hz. Yusuf’un on bir tane erkek kardeşi vardı. Yusuf fevkalade güzel ve son derece zeki idi. Babaları Hz. Yakup en çok Yusuf’u seviyordu. Bu sevgiyi ağabeyleri kıskanıyorlardı.
Hz.Yusuf bir gece rüyasında on bir yıldızın, güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüyayı babasına anlattı. Babası rüyanın, Hz. Yusuf’un büyük bir adam olacağına işaret olduğunu anladı ve Yusuf’a rüyasını ağabeylerine anlatmamasını tembihledi. Ancak, ağabeyleri bundan haberdar oldular ve Yusuf’u öldürüp bir yere atmayı planladılar. Babalarından izin alarak, gezip eğlenmek bahanesiyle Yusuf’u alıp kırlara,götürdüler. Onu bir kuyuya attılar, gömleğini da kana bulayarak, "Yusuf’u kurt kaptı" diye babalarına yalan söylediler.
Kuyunun yanından geçmekten olan bir kafile Yusuf’u buldu ve köle olarak satmak üzere alıp, Mısır’a götürdüler. Orada az bir fiyatla onu Aziz (maliye bakanı)’e sattılar.
Aziz’in hanımı Yusuf’a göz koydu. Onu kendisiyle beraber olmaya çağırdı. Hz.Yusuf bunu kabul etmeyince, ona iftira edip kocasına şikayet etti ve hapse attırdı.
Hz. Yusuf senelerce hapiste kaldı. Orada hükümdarın şerbetçisi ve aşçısı ile tanıştı. Onların gördükleri rüyaların yorumunu yaptı. Birisinin, kurtulup efendisinin hizmetine devam edeceğini, diğerinin ise öldüreceğini söyledi. Sonunda dediği çıktı. Hz. Yusuf, kurtulana, kendisini efendisinin yanında anmasını istedi.
Hükümdar bir gece rüyasında yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak gördü. Bu rüyanın yorumunu yaptırmak istedi. Hz. Yusuf’un rüya yorumu yaptığını öğrendi ve onu hapisten çıkarıp, rüyasını anlattı. Hz. Yusuf, yedi sene bolluk olacağını, peşinden gelen yedi senenin ise kıtlıkla geçeceğini söyledi. Bunun üzerine hükümdar, Hz. Yusuf’u maliye bakanlığına getirdi. Hz.Yusuf bolluk yıllarında bütün ambarları zahire ile doldurttu; kıtlık yılları gelince bu zahireyi halka dağıtmaya başladı. Aynı kıtlık, Hz. Yusuf’un babasının memleketi olan Kenan diyarında da yaşandı.
Hz. Yusuf’un kardeşleri de zahire almak için iki kez Kenan ilinden Mısır’a geldi. Sonunda Hz. Yusuf kardeşlerine kendini tanıttı ve onları affettiğini belirterek, "Bugün azarlanacak değilsiniz, Allah sizi bağışlar, o merhametlilerin merhametlisidir" (Yusuf, 92) dedi. Hz.Yusuf babası, annesi ve kardeşlerinin tamamını Mısır’a davet etti.
Ailesi Mısır’a vardığında Hz. Yusuf anne ve babasını tahta oturttu; diğer on bir kardeşi ise Hz. Yusuf’un önünde eğildiler. O zaman Hz.Yusuf "Babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkışıdır; Rabbim onu gerçekleştirdi. şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim, dileğine lütufkardır. O şüphesiz, bilendir, hâkimdir" (Yûsuf,100) dedi.
Bu şekilde İsrailoğulları, Filistin’den Mısır’a gelip yerleşmis oldu. Bir süre sonra Hz.Yakup vefat etti. Hz. Yusuf, Allahu Teala’ya söyle münacatta bulundu: "Rabbim, bana hükümdarlık verdin, rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratanı! Dünya ve ahirette koruyanım sensin! Benim canımı, Müslüman olarak al! Ve beni iyilere kat!" (Yusuf, 101).
Hz.Yusuf’un hayat hikayesi Kuran-ı Kerim’de "Ahsenü’l-Kasas, Kıssaların en güzeli" unvanını aldı. Pek çok olayları içeren bu hayat hikayesi için Allahu Teala şöyle buyurdu:” And olsun ki, Yusuf ve kardeşlerinin olayında, soranlara nice ibretler vardır" (Yusuf, 7).
Hz. Yusuf ‘un defnedildiği yer, rivayetlere göre, Hz. İbrahim’in medfun bulunduğu Kudüs yakınlarında Halilü’r-Rahman kasabasındadır.

Kaynak: www.gezgin.net