İ T/ HZ.ZEKERİYA (A.S)

  HZ.ZEKERİYA (A.S)

Kuran’da adı gelen peygamberlerden biri.
Soyu Hz.Davud’a dayanmaktadır. Kuran’da anılan dualarından (Meryem, 16/6) anlaşıldığına göre, soyu daha sonra Hz.Yakub’a varmaktadır.
Hz.Zekeriya İsrailoğullarının peygamberi olduğu gibi, aynı zamanda onların bilgini, reisi ve müşaviri yani danışmanı idi.
Onun hakkında çeşitli ayet ve hadisler vardır. Ebû Hureyre’nin naklettiğine göre, Hz. Muhammed (s.a.v); "Hz.Zekeriya marangoz idi"diyerek O’nun elinin emeği ile geçinen bir sanat ehli olduğunu haber vermiştir.
Hz. Zekeriya’nın hanımı Hz. İsa’nın annesi Meryem’in teyzesi idi. Hz.Zekeriya da, Meryem’e bakmakla meşgul oluyordu. O’na Beyt-i Makdis’te bir yer yapmıştı. O’nun odasına her girdiğinde, yanında kış mevsiminde yaz meyvesini ve yaz mevsiminde de kış meyvesini buluyordu. Hz.Zekeriya, "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" diye sorunca, Meryem, "Allah tarafındandır." diye cevap veriyordu.
Hz.Zekeriya Hz. Meryem’in yanında böyle yaz mevsiminde kış meyvesini ve kış mevsiminde de yaz meyvesini görünce, Meryem’e bu nimetleri veren, buna gücü yeten yüce Allah, eşimin yaşı geldiği halde, bize hayırlı bir evlat verebilir şeklinde düşündü ve hayırlı bir evladın olması için Allah’a gizlice şöyle dua etti:
"Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı, Rabbim!.Sana yalvarmaktan dolayı herhangi bir şeyden mahrum kalmadım. Doğrusu, benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Katından bana bir oğul bağışla ki, bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun! Rabbim! O’nun, senin rızanı kazanmasını da sağla!" (Meryem,19/4,5,6)
"Ya Rabbi! Bana kendi katından temiz bir soy bahşet!" (Âl-i imrân, 3/38)
"Rabbim! Beni tek başıma bırakma! Sen varislerin en hayırlısısın" (Enbiyâ, 21/89).
Gücü her şeye yeten Yüce Allah, Hz.Zekeriya’nın duasını kabul etti ve O’na bir erkek evlat vereceğini müjdeledi:
"Ey Zekeriya! Sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermemiştik"(Meryem, 19/7).
"Mihrabda namaz kılmaya durduğu sırada, hemen melekler ona söyle seslendi: "Haberin olsun! Allah sana Yahya adlı çocuğu müjdeliyor. O, Allah’tan gelen bir kelimeyi (İsa’yı) tasdik edecek, milletinin efendisi olacak, nefsine hakim bulunacak ve salihlerden bir peygamber olacaktır" (Âl-i imrân, 3/39).
Hz. Zekeriya, Allah’ın verdiği bu müjdeye şaştı, hayret etti. Çünkü kendisi de hanımı da hayli yaşlı idiler. "Rabbim! Karım kısır, ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir?" (Meryem, 19/8) diyerek, bu ilginç müjde karşısında hayretini dile getirdi.
Yüce Allah ona söyle cevap verdi:
"Rabbin böyle buyurdu. Çünkü bu bana kolaydır. Nitekim sen yokken, daha önce seni yaratmıştım" (Meryem, 19/9).
Kuran’ın başka bir yerinde bu durum şöyle haber verilmiştir:
"Zekeriya’nın duasını kabul edip kendisine Yahya’yı bahşetmiş, eşini de doğum yapacak hale getirmiştik. Doğrusu onlar iyi işlerde yarışıyorlar, korkarak ve umarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı gönülden saygı duyuyorlardı" (Enbiya, 21/90).
Yüce Allah’ın bu güzel müjdesine son derece sevinen Hz.Zekeriya:
"Rabbim! Öyle ise bana bir alamet var, dedi" (Meryem, 19/10). Allah ona şu cevabı verdi:
"Alametin; üç gün, işaretten başka şekilde insanlarla konuşmamandır. Rabbini çok an, akşam sabah hamdet!" (Â-i imrân, 3/41).
Gün oldu, Hz.Zekeriya’nın nutku tutuldu. Mihrabdan çıktı ve milletine: "Sabah-akşam Allah’ı tesbih edin! diye işarette bulundu" (Meryem, 19/11).
Zamanı gelince, Hz.Zekeriya’nın oğlu Hz.Yahya dünyaya geldi.
Yukarıda görüldüğü gibi, Hz.Zekeriya ile ilgili olarak zikredilen ayetlerin çoğu, dua mahiyetindedir. O, çok dua eden, Allah’ın emir ve yasaklarına riayet ederek tam bir teslimiyet içinde yaşayan yüce bir peygamberdi. Allah: "Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas’a da (yol göstermiştik). Hepsi iyilerden (idi)ler" (Enâm, 6/85) diyerek onu şahit peygamberlerle birlikte anmıştır.
Hz. Zekeriya bu şekilde ömrünü ibadetle geçirdi. Daima insanları Yüce Allah’a inanmaya ve O’nun yolunda yürümeye cağırdı. Fakat azmış olan, küfre dalan ve önünü görmeyecek kadar gözü dönenler, onu şehid ettiler.

Kaynak:www.gezgin.net