İ T/ HZ. ZÜLKARNEYN ( A.S)

    HZ. ZÜLKARNEYN ( A.S)

Hz. Zülkarneyn’in peygamber mi, veli mi olduğu tam belli değildir.
Kuran-ı Kerim’de doğuya ve batıya düzenlediği seferleri zikredilmiştir. Asıl isminin İskender olup düzenlediği seferlerden dolayı İskender-i Zükarneyn namıyla anılmıştır .
Kuran-ı Kerim’de : « (Resulüm!) Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım » buyurulmuştur. Ayette değinilen konu, rivayet edildiğine göre, bir gün Yahudilerin Mekke’ye gelip Peygamberimizin Tevrat’ta bildirilen son peygamberin olup olmadığını öğrenmek istemeleridir. Bunun için de Peygamberimize bir soru sormuşlardır.
Başka bir rivayete göre ise bu soruyu Mekke müşrikleri sormuştur. Yahudilerin: " Sen bize hep bizden öğrendiğin Musa, İbrahim ve Adem’den haber veriyorsun. Tevrat’ta tek bir yerde bildirilen bir peygamberden bildir" demeleri üzerine Peygamberimiz : « Bu kişi Zülkarneyn’dir» buyurmuş ve bu ayet inmiştir . Hz. İbrahim zamanında yaşayan Hz. Zülkarneyn onunla birlikte haccetti, elini öpüp duasını aldı. Teyzesinin oğlu olan Hz. Hızır’ı ordusuna kumandan tayin etti. Bir kavmin isteği üzerine Ye’cuc ve Me’cuc kavminin insanlara zarar vermemeleri için taş ve demirden bir set yaptı ve böylece Ye’cuc ve Me’cuc’u hapsetti . Bir rivayete göre bu dilekte bulunan kavim Türkler imiş . Bu set şimdiki Çin seddi değildir. Ye’cuc ve Me’cuc kavimleri bu seddi kıyamete yakın delecekler.
Hz. Zülkarneyn Asya ve Avrupa kıtalarına hakim oldu. Her tarafa Allah’ın emirlerini yayıp, kafirlerle savaşıp, müminlere güzel muamelede bulundu. Medine ile Şam arasında, Şam’a beş günlük bir mesafedeki Dûmet-ül Cendel denilen yerde vefat etti. Mekke’de veya yine o civarda Tehâme dağında defnedildi .
İskender isimli olduğu için tarihte geçen İskender isimli bir çok hükümdarın Hz. Zülkarneyn olduğu itiraf edilmiştir.
Peygamberimiz (S.A.V.) buyurmuştur ki : « İsmini duyduğunuz kimselerden yeryüzünde dört kişi malik oldu. Mümin olan ikisi, ikisi de kafir idi. Mümin olan ikisi, Zülkarneyn ile Süleyman idi. Kafir olan ikisi de Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak yeryüzüne benim evladımdan biri yani Mehdi malik olacaktır » . Kehf sûresinin 83-101 ayetleri Hz. Zülkarneyn’in kıssasını anlatmaktadır.
Ye’cuc ve Me’cuc
Peygamberimiz kıyamet alametlerinden biri olarak da Ye’cuc ve Me’cuc kavimlerinin yeryüzüne dağılmalarını ve her tarafa küfrü yaymalarından bahsetmiştir. Bu kavimler Hz. Nuh’un Yafes isimli oğlunun soyundandırlar. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır. Her birinin bin çocuğu olur ve böylece sayıları insanların ve cinlerin sayısının 90%’ı kadardır. Kıyamete yakın bir zaman Hz. Zülkarneyn’in yaptığı seddi delip dünyaya yayılacaklardır.

Kaynak: www.gezgin.net