İ T/ HZ.ZÜLKİFL (A.S)

     HZ.ZÜLKİFL (A.S)

Kuran’da adı geçen peygamberlerden biri.
Kuran’da iki yerde kendisinden bahsedilmektedir: "İsmail, İdris ve Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimize soktuk. Şüphesiz onlar salih olanlardandı" (Enbiyâ, 21/85, 86).
Ayette geçen "Zülkifl" adı değil lakabıdır ve "nasip ve kısmet sahibi" anlamına gelir. Fakat burada dünyevî zenginliği değil, onun üstün kişiliğini ve ahiretteki derecesini kastetmek için kullanılmıştır. Onun gerçek adı hakkında çok farklı rivayetler vardır. Yahudiler O’nun, İsrailoğullarının esareti sırasında peygamber tayin edilen ve vazifesini Habur ırmağı yakınlarında bir bölgede yapan Hereksel olduğunu iddia etmişlerdir. Âlimlerin bir kısmı da onun Hz. Eyyüb’ün kendisinden sonra peygamber olan Bisr adındaki oğlu olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu görüşlerin hiç biri kesinlik derecesine sahip değildir.
Hz. Zülkifl’in peygamber olmadığını söyleyenler olmuşsa da, âlimlerin ekseriyetine göre peygamberdir ve makbul olan görüş de budur.
Yüce Allah Hz.Eyyüb’ün kıssasını arz ettikten sonra, peygamberlerinden bazılarını anmış ve onları övmüştür. İnsanları tevhide çağıran, Allah’ın sevgi ve övgülerini kazanan bu peygamberden biri de, Hz. Zülkifl’dir. Bu konudaki ayetlerin meâli şöyledir:
"Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim’i, İshak’i ve Yakub’u da an. Biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip, kendimize halis (kul) yaptık. Onlar bizim yanımızda seçkinlerden, hayırlılardandır. İsmail’i, Elyesâ’i, Zülkifl’i de an. Hepsi de iyilerdendir" (Sad, 38/45, 46, 47, 48).
Taberî’de yer alan bir rivayete göre Hz. Zülkifl Şam’da otururdu. Oradaki halkı Allah’a inanmaya, O’na ibadet etmeye ve dürüst bir şekilde yaşamaya çağırdı ve orada vefat etti.

Kaynak: www.gezgin.net