O T/Padişahların Sadrazamları

 

Padişahların Sadrazamları

Padişahlar      

Sadrazamlar

I. Osman

Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) 
Gündüz Alp (İnönü Beyi)
Hasan Alp (Yarhisar Beyi)
Turgut Alp (İnegöl Beyi)
Konur Alp
Abdurrahman Gazi
Samsa Çavuş
Köse Mihal Gazi
Yutulmuş Birader
Ak Temür (Osman Gazi’nin torunudur)
Karamürsel
Akçakoca
Saltuk Alp
Taz Ali
Akbaş
Mahmut Alp
Karaoğlan
Kara Tekin
Candarlı Mevlana Kara Halil
Aydoğdu

Orhan Gazi

Alaüddin Paşa
Süleyman Paşa
Mahmutoğlu Nizamüddin Paşa
Hacı Paşa
Sinanüddin Yusuf Paşa

I. Murat

Sinanüddin Yusuf Paşa
Çandarlı Kara Halil Hayreddin
Çandarlı Ali Paşa

I. Bayezit

Çandarlı Ali Paşa

I. Mehmet

Osmancıklı İmam-zade Halil Paşa
Çandarlı İbrahim Paşa
Amasyalı Bayezit Paşa

II. Murat

Amasyalı Bayezit Paşa
Çandarlı İbrahim Paşa
Amasyalı Hızır Danişmendoğlu Koca Mehmed Nizamüddin Paşa
Çandarlı Halil Paşa

II. Mehmet

Çandarlı Halil Paşa
Mahmut Paşa
Rum Mehmet Paşa
İshak Paşa
Gedik Ahmet Paşa
Karamani Mehmet Paşa

II. Bayezit

İshak Paşa
Davud Paşa
Hersek-zade Ahmet Paşa
Çandarlı İbrahim Paşa
Mesih Paşa
Hadım Ali Paşa
Koca Mustafa Paşa

I. Selim

Koca Mustafa Paşa
Hersekzade Ahmet Paşa
Dukakinoğlu Ahmet Paşa
Hadım Sinan Paşa
Yunus Paşa
Piri Mehmet Paşa

I. Süleyman

Piri Mehmet Paşa
İbrahim Paşa
Ayas Mehmet Paşa
Lütfi Paşa
Hadım Süleyman Paşa
Rüstem Paşa
Kara Ahmet Paşa
Semiz Ali Paşa
Sokullu Mehmet Paşa

II. Selim

Sokullu Mehmet Paşa
Semiz Ahmet Paşa
Lala Mustafa Paşa
Koca Sinan Paşa
Kanijeli Siyavuş Paşa
Özdemiroğlu Osman Paşa
Mesih Paşa
Ferhat Paşa

III. Murat

Sokullu Mehmet Paşa
Semiz Ahmet Paşa
Koca Sinan Paşa
Kanijeli Siyavuş Paşa
Özdemiroğlu Osman Paşa
Mesih Paşa
Ferhat Paşa

III. Mehmet

Ferhat Paşa
Koca Sinan Paşa
Lala Mehmet Paşa
Damat İbrahim Paşa
Cığala-zade Sinan Paşa
Hasan Paşa
Cerrah Mehmet Paşa
Yemişçi Hasan Paşa

I. Ahmet

Malkoç Ali Paşa
Lala Mehmet Paşa
Derviş Mehmet Paşa
Kuyucu Murat Paşa
Nasuh Paşa
Öküz Mehmet Paşa
Halil Paşa

II. Osman

Halil Paşa
Kara Mehmet Paşa
Güzelce Ali Paşa
Ohrili Hüseyin Paşa
Dilaver Paşa

IV. Murat

Kemankeş Kara Ali Paşa
Çerkez Hasan Paşa
Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa
Halil Paşa
Hüsrev Paşa
Topal Recep Paşa
Tabanı Yassı Mehmet Paşa
Bayram Paşa
Tayyar Mehmet Paşa
Kemankeş Kara Mustafa Paşa

I. İbrahim

Kemankeş Kara Mustafa Paşa Civan Kapıcıbaşı Sultanzade Mehmet Paşa
Salih Paşa
Kara Musa Paşa
Hezarpare Ahmet Paşa
Mehmet Paşa

IV. Mehmet

Sofu Mehmet Paşa
Kara Murat Paşa
Melek Ahmet Paşa
Siyavuş Paşa
Gürcü Mehmet Paşa
Tarhuncu Ahmet Paşa
Derviş Mehmet Paşa
İpşir Mustafa Paşa
Süleyman Paşa
Deli Hüseyin Paşa
Zurnazen Mustafa Paşa
Boynueğri Mehmet Paşa
Köprülü Mehmet Paşa
Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kara İbrahim Paşa
Sarı Süleyman Paşa
Siyavuş Paşa

II. Süleyman

Siyavuş Paşa
Nişancı Mehmet Paşa
Bekri Mustafa Paşa
Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa

II. Ahmet

Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa
Arabacı Ali Paşa
Çalık Ali Paşa
Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa
Sürmeli Ali Paşa

II. Mustafa

Sürmeli Ali Paşa
Elmas Mehmet Paşa
Amcazade Hüseyin Paşa
Daltaban Mustafa Paşa
Rami Mehmet Paşa

III. Ahmet

Kavanoz Nişancı Ali Paşa
Enişte Hasan Paşa
Kalaylıkoz Ahmet Paşa
Baltacı Mehmet Paşa
Çorlulu Ali Paşa
Köprülü-zade Damat Numan Paşa
Baltacı Mehmet Paşa
Ağa Yusuf Paşa
Silahdar Süleyman Paşa
Hacı Halil Paşa
Nişancı Mehmet Paşa

I. Mahmut

Damat Mehmet Paşa
Kabakulak İbrahim Paşa
Topal Osman Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa
Gürcü İsmail Paşa
Seyyid Mehmet Paşa
Muhsin-zade Abdullah Paşa
Yeğen Mehmet Paşa
Hacı İvaz Mehmet Paşa
Nişancı Hacı Ahmet Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa
Seyyid Hasan Paşa
Tiryaki Hacı Mehmet Paşa
Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa
Mehmet Emin Paşa
Bahir Mustafa Paşa

III. Osman

Bahir Mustafa Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa
Başdefterdar Naili Abdullah Paşa
Bıyıklı Ali Paşa
Mehmet Said Paşa
Bahir Mustafa Paşa
Koca Ragıp Mehmet Paşa

III. Mustafa

Koca Ragıp Mehmet Paşa
Hamza Hamit Paşa
Bahir Mustafa Paşa
Muhsin-zade Mehmet Paşa
Hamza Mahir Paşa
Hacı Mehmet Emin Paşa
Moldovancı Ali Paşa
İvaz-zade Halil Paşa
Silahdar Mehmet Paşa
Muhsin-zade Mehmet Paşa

I. Abdülhamit

Muhsin-zade Mehmet Paşa
İzzet Mehmet Paşa
Derviş Mehmet Paşa
Darendeli Cebecizade Mehmet Paşa
Kalafat Mehmet Paşa
Seyyid Mehmet Paşa
İzzet Mehmet Paşa
Hacı Yeğen Mehmet Paşa
Halil Hamit Paşa
Şahin Ali Paşa
Koca Yusuf Paşa

III. Selim

Koca Yusuf Paşa
Meyyit Hasan Paşa
Gazi Hasan Paşa
Çelebizade Şerif Hasan Paşa
Koca Yusuf Paşa
Damat Melek Mehmet Paşa
İzzet Mehmet Paşa
Yusuf Ziyaüddin Paşa
Hafız İsmail Paşa
İbrahim Hilmi Paşa

IV. Mustafa

İbrahim Hilmi Paşa
Çelebi Mustafa Paşa

II. Mahmut

Alemdar Mustafa Paşa
Memiş Paşa
Yusuf Ziyaüddin Paşa
Laz Ahmed Paşa
Hurşid Ahmet Paşa
Mehmet Emin Rauf Paşa
Derviş Mehmet Paşa
Seyyid Ali Paşa
Benderli Ali Paşa
Hacı Salih Paşa
Hamdullah Paşa
Ali Paşa
Mehmet Sait Galip Paşa
Benderli Selim Sırrı Paşa
İzzet Mehmet Paşa
Reşit Mehmet Paşa
Mehmet Emin Rauf Paşa

I. Abdülmecit

Koca Hüsrev Mehmet Paşa
Mehmet Emin Rauf Paşa
İzzet Mehmet Paşa
İbrahim Sarım Paşa
Mustafa Reşit Paşa
Mehmet Emin Rauf Paşa
Damat Mehmet Ali Paşa
Mustafa Naili Paşa
Mehmet Emin Ali Paşa
Mehmet Ali Paşa
Mehmet Emin Paşa
Mehmet Rüştü Paşa

Abdülaziz

Mehmet Emin Paşa
Ali Paşa
Mehmet Fuat Paşa
Yusuf Kamil Paşa
Mütercim Rüştü Paşa
Mehmet Emin Ali Paşa
Mahmut Nedim Paşa
Mithat Paşa
Ahmet Esat Paşa
Mehmet Rüştü Paşa
Hüseyin Avni Paşa
Esat Paşa

II. Abdülhamit

Mütercim Rüştü Paşa
Mithat Paşa

V. Mehmet

Hüseyin Hilmi Paşa
Hakkı Paşa
Sait Paşa
Gazi Ahmet Muhtar Paşa
Kamil Paşa
Mahmut Şevket Paşa
Sait Halim Paşa
Talat Bey

VI. Mehmet

Talat Paşa
Ahmet İzzet Paşa
Tevfik Paşa
Damat Ferit Paşa
Ali Rıza Paşa
Salih Paşa
Damat Ferit Paşa
Tevfik Paşa