O T/Tahttan İndirilmeler

 

Tahttan İndirilmeler

Sultan

Tarih

Açıklama

 I. Bayezit    

28.7.1402

Timur tarafından, savaşla, sekiz ay yaşadı.

II. Mehmet 

9.1446

Vezir ve yeniçeriler tarafından, yetersizlik; beş yıl sonra tekrar geçti.

II. Bayezit

24.4.1512

I. Selim ve yeniçeriler tarafından, yetersizlik, bir ay yaşadı.

II. Mustafa

26.2.1618

Vezirler tarafından, delilik; Dört yıl sonra tekrar tahta geçti.

II. Mustafa 

10.9.1623

Vezirler tarafından; delilik, on altı yıl yaşadı.

II. Osman

19.5.1622

Yeniçeriler tarafından, yeniçeri ocağını kaldırmak istediği için, suikastle öldürüldü.

İbrahim

8.8.1648

Saray entrikası ve hastalık, lükse düşkünlük ve askeri başarısızlık, suikastle öldürüldü.

IV. Mehmet 

8.11.1687

Vezirler tarafından, askeri başarısızlık, beş yıl yaşadı.

II. Mustafa

23.8.1703

Vezirler tarafından, askeri başarısızlık ve Feyzullah Efendi Olayı, dört ay yaşadı.

III. Ahmet 

1.10.1730

Patrona Halil ve ordu tarafından, askeri zayıflık ve lükse düşkünlük, altı yıl yaşadı.

III. Selim 

29.5.1807

Yeniçeriler tarafından, Batılı düşünceleri ve yeniçerilere tavrı yüzünden, suikastle öldürüldü.

IV. Mustafa

28.7.1808

Alemdar Mustafa Paşa tarafından, intikam için, suikastle öldürüldü.

Abdülaziz

30.5.1876

Vezirler tarafından, lükse düşkünlük ve iktisadi başarısızlık, sonra intihar etti.

V. Murat 

31.8.1876

Vezirler tarafından, zihinsel hastalık, yirmi sekiz yıl yaşadı.

II. Abdülhamit

27.04.1909

Jön Türkler tarafından istibdat gerekçesiyle, 31 Mart Olayı sonunda, dokuz yıl yaşadı.

VI. Mehmet

1.11.1922

Türk Milliyetçileri tarafından