O T/İLK OSMANLI KAİMESİ

İLK OSMANLI KAİMESİ

Osmanlı Türklerinde ilk kağıt para İmparatorluğun son dönemlerinde bastırıldı.

Sultan Abdülmecid’in tahta çıktığı sıralarda devlet büyük bir para sıkıntısı içinde bulunuyordu.

1840 yılında, 160 bin Osmanlı Altını karşılığında "Kâime-i Mutebere" adı verilen kağıt paralar çıkarıldı. Bunların en büyüğü 500, en küçüğü 10 kuruşluktu. Aynı yıl, 400 bin Osmanlı Altını karşılığında 50, 100 ve 500 kuruşluk olmak üzere daha küçük boyda paralar basıldı. Bu paraların üzerlerinde tuğra, altlarında Maliye Nazırı’nın mührü, arkalarında ise "Nezâret-i Celile-i Maliye" damgası vardı.

Ancak ne var ki, -Türkiye’de olmasa da- kalpazanlık dünyada o zamanlarda da vardı. Avrupalı ve Amerikalı kalpazanlar Türkiye’ye sahte kaimeler sokmaya başladılar. Yalnızca Amerika’da basılan kaimelerin tutarı 12 milyon kuruşu geçiyordu. Bununla baş edilemedi ve 1852 yılında kağıt paraların imha edilmesine karar verildi. 1861 yılı Ağustos ayı sonuna kadar piyasadaki kağıt paralar değiştirildi. Kaimeler 1863 yılında tedavülden kaldırıldı. Ancak, halk arasında para için hala "kayme" tabiri kullanılmaktadır.

"Şuna kaç kayme ödedin?" Bunu şu kadar kaymeye aldım" gibi konuşmalara günlük hayatımızda hemen her gün şahit oluruz.

Kaynak: www.rahmet.com