O T/İKİNCİ MURAD VE TÜRK KÜLTÜRÜ

İKİNCİ MURAD VE TÜRK KÜLTÜRÜ

Altıncı Osmanlı Padişahı olan Sultan İkinci Murad daha çok "Fatih Sultan Mehmed’in babası" olarak bilinir. O’nun bu özelliği Türk tarihine ve kültürüne yaptığı başka büyük hizmetleri adeta gölgelemektedir.

O’nun, Anadolu’da Türk Birliği’nin kurulması yönünde yaptığı çalışmalar, Avrupa’daki fetihleri ve ünlü Kosova zaferi engin tarihimiz içindeki şerefli yerini almıştır. Bütün bunların yanında İkinci Murad’ın Türk diline ve kültürüne yaptığı büyük hizmetler vardır ki, unutmamamız gerekiyor.

Mesela, Osmanlıların Kayı Boyu’ndan geldiği ilk defa İkinci Murad döneminde ortaya çıkarıldı. Buna bağlı olarak paralara Kayı damgası vuruldu, şehzadelere "Korkud", "Oğuz" gibi Türk isimleri verilmeye başlandı.

O devirde pek çok Türkçe eser yazıldı. Yazıcıoğlu Ali’nin Türk – Oğuz geleneklerini anlatan "Tevarih-i Al-i Selçuk", Molla Arif Ali’nin Anadolu’nun fethini ve Türkleşmesini ele alan "Danişmendname", Yazıcıoğlu Mehmed Efendi’nin dini edebiyat alanındaki "Muhammediye", Şeyhi’nin "Hüsrev ile Şirin" ve Mercimek Ahmed’in Farsça’dan çevirdiği "Kabüsname" isimli eserlerini bunlar arasında sayabiliriz.

Kabüsname’yi Farsça’dan tercüme eden Mercümek Ahmed bunun hikayesini şöyle anlatır:

"Gelibolu’da Sultanımız tarafından huzura kabul edildiğimde Kabüsname’den söz açılmıştı. Bir başkasının yaptığı tercüme ile ilgili olarak dedim ki: ‘Hoş kitaptır, içinde çok faydalı nasihatlar vardır. Biri Türkçe’ye tercüme etmiş fakat yeterli değil. Açık söylememiş. Kabüsname bir kabusname haline gelmiş. (Kabüsname: Eski İran’da, Kabüs’ün torunu Kühistan hükümdarı Keykavus’un "Geylan Şah" adındaki oğluna verdiği öğütleri bildiren kitap. Kabus: Uykuda basan ağırlık) Bir kimse ortaya çıkıp bu kitabı açık tercüme etse de gönüller haz olsa!’ Bunun üzerine işe koyuldum da o kitabı istenilen şekilde tercüme etmeyi başardım."

İkinci Murad’ın başlattığı bu hamle devam etti ve Türk kültür seviyesi kısa zamanda öteki milletleri geri bıraktı.

Kaynak: www.rahmet.com