O T/ SAN/TİYATRO

TİYATRO

MEDDAH Meddahlık Bir oyuncunun tek başına hazırlayıp sunduğu seyirlik temaşa türüdür Meddah taklitler yaparak,hoş hikaye anlatarak halkı eğlendiren sanatçıdır.

KARAGÖZ Karagöz deve(veya sığır) derisinden kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun Başlıca iki karekteri vardır Karagöz:oyunda halk görüşünü ve duyuşunu veren kimse Hacivat:kendini halktan üstün gören, bilgiçlik taslayan, kitap dil kullanma gibi özenişleri olan kimse

ORTAOYUNU Etrafı seyirci ile çevrilmiş bir meydanda herhangi bir metne bağlı kalmadan oynanan doğaçlama bir oyundur. Başlıca iki karakteri Pişekar ve Kavukludur. Pişekar,karagöz oyunundaki hacivat, kavukluda karagöz karşılığıdır. Oyunun oynandığı alana palanga denir.Evi Yeni Dünya adı verilen bir paravan ,dükkanı da yuvarlak bir masa temsil eder.Dekor birkaç hasır iskemle ile tamamlanır.

MODERN TİYATRO Türk Edebiyatında Batıdaki tiyatro yapıtları örnek alınarak yazılan ilk oyun Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir. Bu oyundan sonra Tanzimat edebiyatında Batı oyunları yolunda yazılmış oyunlar iki çizgi üzerinde yürümüştür Komedya ve Dram çizgisi Tanzimat döneminde komedya çizgisinde yazanlar özellikle Moliere yolunda yürümüşler zaman zaman geleneksel oyunlarımızdan da yararlanmışlardır. Bu yolda eser verenler Şinasi, Teodor Kasap, Ali Bey, Ahmet Vefik Paşa ,Feraizcizade Mehmet Şakir vb. Bu sanatçılar gerek dil gerekse oyun tekniği bakımından başarıya ulaşmışlardır. Buna karşılık, dram çizgisinde yazanlar,Romantizm in etkisiyle .aşırı duygusallığa kapılma,dilde konuşma dilinden uzaklaşma ,olay örgüsünde oyun tekniğine önem vermeme vaka ve sözlerde yer yer Hugo, Shakespeare vb yazarların oyunlarından geniş ölçüde etkilenme , hatta alıntılar yapma yüzünden başarıya ulaşamamıştır.Türk drama edebiyatı Batının sönük bir takliti olmaktan cumhuriyet döneminde kurtulabilmiştir.