TH/Osmanoğulları’nın Dramı

 

Osmanoğulları’nın Dramı

Son Halife ll Abdülmecid, sürgün edildikten sonra diyar-ı gurbette vefat etmesi üzerine, kızı Dürrüşehvar Sultan’ın İstanbul’ a gelerek Savanora yatında, İsmet İnönü’yü ziyaret eder ve kendisinden babasının vatan toprağına gömülmesini rica eder… Altı asır cihanı aydınlatan bir neslin son temsilcisinin bu vatan toprağına gömülme isteği; halk tarafından mezarının bir ziyaret yerine dönüştürebileceği endişesiyle İsmet İnönü tarafından reddedilir ve Hindistan Hükümeti’nin araya girmesiyle Suudi Arabistan makamlarından izin alınarak Medine’deki Cennetü’l-Baki kabristanının içindeki Ali Aba’nın ayak ucuna defnedilir…