TH/Bir Akılsızlık Örneği

 

Bir Akılsızlık Örneği

Sultan II. Abdülhamid, dahice bir politika güderek, her hangi bir isyan çıkartmalarını önlemek için Arabistan’ın Hicaz ileri gelenlerini, Şura-yı Devlet üyesi olarak İstanbul’da tutardı…. Bunlardan Şerif Hüseyin’in, Mekke’ye emir olmak isteğini defaatla reddetmesine karşılık II.Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle birlikte İttihat ve Terakki yönetimi, Şerif Hüseyin’in bu isteğini yerine getirerek onu emir olarak tayin eder ve hemen ardından da Şerif, Osmanlı’ya karşı isyan bayrağını açar…
Çok sonraları İngiliz Başvekil Lloyd George, Avam Kamarası’nda:
-Şerif Hüseyin Mekke emiri olduktan sonra kendisi ile Arap milliyetçiliği ve isyan konusunda anlaştık. Bu isyana karşı ayda 40 bin altın vermiştik, der…