TH/Hacizli Tabut

 

Hacizli Tabut

Son Osmanlı Padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin Han’a, Altıncı Mehmed sözündeki "Altıncı” kelimesinden kinaye olarak "Altın seven adam manası çıkartılarak ithamlarda bulunulmuştur. Halbuki Sultan Vahdeddin Han, hayatının tehlikeye girmesinden dolayı memleketinden ayrılmak zorunda kaldığında şahsi mirası mahiyetinde babasından intikal eden bütün serveti beraberinde götürme imkanı varken, dasitani bir namusluluk örneği göstererek bu serveti Hazine-i Hümayun’a göndermiştir…
İtalya’da geçirdiği fakr -u zururet içindeki bir hayattan sonra 1926 yılında San Remo’da vefat ettiği zaman 120 000 lira borcu kaldığı için alacaklıları tarafından tabutuna haciz konulmuştur.
Tahnit edilmiş ceset, kızı Sabiha Sultan’ın bu parayı binbir güçlükle temin etmesinden sonra Şam ‘a naklolunarak Yavuz Sultan Selim Camii avlusuna defnedilmiştir.