TH/Adalet Kavramı

 

Adalet Kavramı

Osmanlı Devleti’nde adalet kavramı, milliyet, cins, zümre yahut din farklarını aşan çok şümullü bir değer ifade eder. Bu adaletin sadece insanlara has değil, kurda, kuşa, toprağa ve suya kadar yayılmıştır ve bu yüzden Osmanlı kanunnamelerine: “… ve ayağı yaramaz beygiri işletmeyeler. At, katır ve eşek ayağını gözedeler ve semerin göreler ve ağır yük urmayalar, zira dilsüz canavardurlar, her kangısında eksük bulunur ise sahibine tamam itdüre, eslemeyanı tamam gereği gibi hakkından geline ve hammallar ağır yük urmayalar, mütearef (örf) üzere ola…" diye hükümler konularak bu meselenin beygirin sakat ayağından eşeğin semerine kadar gözden uzak tutulmadığı gösterilmek istenmiştir.