T H/Ortaçağda Temizlik Farkı

 

Ortaçağda Temizlik Farkı

Orta çağda Müslümanların yaşayışları üzerine yapılan bir araştırmada, İslam dünyasındaki kimya sanayii anlatılırken:
“Sabuncular loncası, en önemli loncalardan biriydi. Çünkü Orta Çağ Müslümanları her gün yıkanırlardı ve çamaşırları da sarıkları da her zaman bembeyazdı. Bu bakımdan onlar o çağın diğer ülke insanlarından ayrılırlardı. 1600 yıllarına doğru İspanya’da Engizisyon Mahkemeleri Müslüman İspanyollarla Hıristiyan İspanyolları temizliklerine bakarak ayırt ediyordu…” diye yazmaktadır.