TH/Ulu Hakan’ın Rüyası

 

Ulu Hakan’ın Rüyası

Sultan II. Abdülhamid Han döneminde Yavuz Sultan Selim’ in türbedarlığını yapmakta olan zat, şiddetli geçim darlığının kendisine verdiği sıkıntılı bir ruh haleti içinde :
-Bir de evliyadan olduğunu söylerler Yıllarca türbedarlığını yaptım yoksulluk içindeyim, diyerek türbeye hiddetle vurur.
Ertesi sabah aniden Abdülhamid Han’ın türbedarı huzuruna çağırarak bir yıllık ihtiyacının hepsini karşılar, çünkü Abdülhamid Han, gece rüyasında ceddi Yavuz Selim tarafından haberdar edilmiştir.