TH/Mehmed Reşad’ın Hassasiyeti

 

Mehmed Reşad’ın Hassasiyeti

Trablusgarp ve Balkan Savaşı ile Birinci Cihan Harbi’nin talihsiz padişahı Sultan Mehmed Reşad, şehzade Ziyaeddin Efendi’nin doğum müjdesini aldığı zaman sevineceği yerde:
-Memleketin başına bir masraf kapısı daha açılması hoş değil…"
diyerek, devlete yük olmaktan üzüntü duyan hassas bir hükümdar olduğunu anlatmak istemiştir.