TH/Sanata Hürmet

 

Sanata Hürmet

Osmanlı’nın meşhur hattatlarından Hafız Osman’ın(1642 1698), Sultan İkinci Mustafa’nın hat hocası olup, Hafız Osman’ın hat meşk ederken, Sultan İkinci Mustafa’nın büyük bir hürmet içinde hocasının hokkasını tuttuğunu ve yapılan hattın güzelliği karşısında gönlü ihtizaza gelen Sultan İkinci Mustafa’nın:
-Artık bir Hafız Osman daha yetişmez, demesine karşılık, büyük hattat Hafız Osman’ın:
-Efendimiz gibi, hocasının hokkasını tutan padişahlar bulundukça daha çok Hafız Osmanlar yetişir, diye cevap vermiştir.