T H/En Mükemmel İkmal Teşkilatı

 

En Mükemmel İkmal Teşkilatı

Kore Savaşı sırasında bir Amerikan bataryasının isabet alıp parçalanmasından sonra, dört dakika gibi kısa bir süre içinde Amerikalıların bataryayı tekrar kurup ateşe başladıklarını ve bu çok süratli ikmal karşısında Türk binbaşısının hayretler içinde kaldığını gören Amerikalı general, Türk binbaşıya:
-Biz bu sistemi kurmadan önce bütün dünya ikmal teşkilatlarını etüt ettik. En mütekamil olanının Osmanlılarınki olduğunu görerek onu kabul ettik. Bu, sizden gelme bir usulün günümüze tatbikinden başka bir şey değildir, demiştir.