TH/Dünyanın İlk Toplu Sözleşmesi

 

Dünyanın İlk Toplu Sözleşmesi

Dünyada ilk toplu sözleşme Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilmiştir. Kütahya Vahid Paşa kütüphanesinde bulunan Şeriye Mahkemesi sicilinin 57. sayfasında kayıtlı belgeye göre, yeryüzündeki bu ilk sözleşme Kadı Ahmed Efendi’nin tasdiki ile 24 işyeri ile işçileri arasında imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre, "Kalfaların, yardımcıların, ustaların ve vasıfsız işçilerin yevmiyeleri"nin tespit edilip, her gün belli sayıdaki fincan imali karşılığı alacakları ücretlerin tespit edilmiştir.