TH/Teşekkür Beklemeyiniz

 

Teşekkür Beklemeyiniz

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethedip şehre girdiğinde, Bizans’ın ileri gelenleri huzuruna çağırmıştı. Gelenler arasında Bizans’ın Başbakanı Notaras da bulunuyordu. Notaras huzura girer girmez, Fatih’i memnun bırakıp hayatını garantiye almak düşüncesiyle Padişahın ayaklarına kapanarak şöyle dedi:
-Neyim varsa hepsini sana takdim ediyorum, lütfen kabul buyurunuz.
Fatih, Notaras’ın ne yapmak istediğini biliyordu. Verdiği hediyelerle Padişahı bir nevi teşekküre zorluydu. Fakat Fatih, Notrası’ın arzu ettiği gibi davranmadı, onun ayağa kalkmasını işaret ettikten sonra:
-Bu şehri bana veren kimdir? diye sordu.
Başbakan:
-Elbette Allah’tır, diye cevap verdi.
Söz sırası tekrar Fatih’e geçince şöyle dedi:
-O halde bana verdiğiniz şeylerden dolayı teşekkür beklemeyiniz. Allah dururken kimseye teşekkür edemeyeceğim.