TH/Bu Tendeki Can

 

Bu Tendeki Can

Çelebi Sultan Mehmed, Karamanoğlu Mehmed Bey’i mağlup edip oğlu Mustafa’yı da esir almış. Bir ara tutsağı Mustafa’ya:
-Osmanlı’ya bir daha düşmanlık besleyip silah çekecek misin? diye sormuş.
Esir Mustafa:
-Bu can bu tende kaldıkça asla padişahım, yemin ederim, demiş.
Esirinden bir söz alan padişah, onu affetmiş. Mustafa, padişahın yanından ayrılınca daha önceden koynuna saklamış olduğu güvercin yavrusunu çıkarıp şöyle diyerek serbest bırakmış: -İşte bu can bu tenden çıktı. Böylelikle yemin de hükümsüz kalmış oldu. Biz, Osmanoğulları’na kıyamete kadar düşmanlık edeceğiz.