TH/Cemaat

 

Cemaat

Yıldırım Bayezid Han’ın bir mahkemede şahitlik yapması gerekiyordu. Padişah mahkemeye geldi ve herkes gibi o da ellerini önünde bağlayarak ayakta bekledi. Devrin Bursa kadısı Molla Şemseddin Fenari, dik dik padişahı süzdükten sonra şu hükmü verdi:
-Senin şahitliğin geçersizdir. Zira sen, namazlarını cemaatle kılmıyorsun. Elinde imkan bulunduğu halde namazlarını cemaatle kılmayan biri, yalancı şahitlik de edebilir demektir. Herkes Yıldırım Bayezid’in hiddetlenmesini bekliyordu. Fakat o boynunu büküp mahkemeyi terketti. Bu olaydan sonra sarayın yanı başına bir cami yaptırdı ve namazlarını cemaatle kılmaya başladı