TH/ Hovardalığın Sonu

 

Hovardalığın Sonu

Kanuni Sultan Süleyman bir gün şehri gezerken bir çok şair gibi sevgilisine her şiirinde ayrı ayrı beldeleri hibe eden bir şairi son derece pejmurde bir kılıkta görünce, hafifçe güler ve şöyle der:
-Eee, sevgilinin bir benine Semerkant ile Buhara’yı verecek kadar hovardalık edenin sonu işte budur. Ben bir beldeyi alıncaya kadar bin bir zorluk çekiyorum. Sen ise her mısraında beşini onunu kolayca harcıyorsun…