T H/Doğruluk

 

Doğruluk

Isparta kralı Agezila’ya sormuşlar:
-Doğruluk mu daha büyük meziyettir, yiğitlik mi?
Cevap vermiş:
-Bütün insanlar doğru olsaydı, yiğitliğe ne gerek kalırdı?