TH/Bunu Nasıl Yaptırdın?

 

Bunu Nasıl Yaptırdın?

Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa, İstanbul’da Divan yolunu genişletip, güzel bir şekilde onarımını yaptırmış.
Bu çalışması ile herkes tarafından takdir edilen Paşa’ya sormuşlar:
-Bunu nasıl yaptırdın?
Fuat Paşa çok güzel bir cevap vermiş:
-Bana atılan taşlarla…