TH/Sabaha Nasıl Çıktınız?

 

Sabaha Nasıl Çıktınız?

Hz.Davud, Lokman Hekim’e:
-Sabaha nasıl çıktınız? diye sormuş ve ondan şu cevabı almış:
-Varlığım başkasının elinde olduğu halde…