TH/Bunları Yapmanızdan Bilirim

 

Bunları Yapmanızdan Bilirim

III.Mustafa’nın hocası Feyzullah Efendi bir gün yüksekten atıp tutarken, tarihçi Naima dayanamaz:
-Behey hoca efendi, kendinizi dünyanın en akıllısı, bizleri de dünyanın en aptalları sanırsınız, bu ne gaflettir, dedi.
Feyzullah Efendi buna kızmış ve:
-Bu ne küstahlık, edepsizliktir? Alimlere karşı böyle mi konuşulur.
Sultan IV.Murad şeyhülislam Yahya Efendi’nin elini öpmemiş midir? deyince Naima gene dayanamaz:
-Hocam, bunlar malum şeyler. Ama dünya malına fazla göz diken, servet hırsı ile şöhret bulan alimin ilmi de faidesizdir. Ezelden beri bütün kavgaların sebebi devlet, servet, mevki ve mal yüzünden değil midir? Siz alimsiniz ama bunları siz bilmezsiniz? der.
Feyzullah Efendi:
-Bilmediğimi nereden bilirsiniz, deyince de Naima:
-Yukarıda saydıklarımı yapmanızdan bilirim, diye cevaplar.